ZMIANA STAWKI ŻYWIENIOWEJ

INFORMACJA DLA RODZICÓW !

Informujemy:

Od dnia 01 stycznia 2018r. ulega zmianie kwota dziennej stawki żywieniowej  - wynosić będzie 6,50 zł (słownie złotych sześć 50/100). 

                                                                                                        Dyrektor Anna Straszyńska

                                                                                                        Główna Księgowa Magdalena Bednarska - Bujak 

                                                                                                        Intendentka Regina Sorbian