Wycieczka do "Oceaniki" oraz "Parku Miniatur" w Chrustach

Jedną z form prowadzenia zajęć wychowawczo-dydaktycznych w przedszkolu są wycieczki. Służą one bezpośredniemu poznaniu rzeczywistości i pozwalają obserwować rzeczy, zjawiska, procesy i sytuacje w „naturalnych warunkach i naturalnym ich przebiegu”. Przedszkolaki posiadają w sobie ogromną potrzebę poznawania otaczającego świata, dlatego też zorganizowaliśmy wycieczkę, w której uczestniczyć mogły już najmłodsze grupy naszego przedszkola. Dnia 18 maja przedszkolaki z grup I, IIa, IIb, V wraz z opiekunami odwiedziły Kompleks Świętokrzyska Polana oddalony zaledwie o kilka kilometrów od Kielc. Na kompleks składa się między innymi Park Miniatur Świętokrzysko, który odzwierciedla budynki sakralne, dawne warownie, budynki obronne i inne zabytki oraz Akwaria Oceanika, w których to można zobaczyć zwierzęta i rośliny z wód rzek, jezior, mórz i oceanów całego świata, podzielone według miejsca ich występowania. Dzieci z ogromnym zainteresowaniem podziwiały ponad 500 gatunków zwierząt, między innymi doskonale znane im, bajkowe rybki - Dory i Nemo.  Mali odkrywcy mogli również nakarmić podwodne rybki co sprawiło im szczególnie dużo radości. Z zaciekawieniem spaserowaliśmy również pomiędzy miniaturami różnych znanych budowli  z regionu  Ziemi Świętokrzyskiej. Uwieńczeniem pobytu było spożywanie drugiego śniadania na łonie przyrody, ponieważ pogoda dopisała tak samo, jak i humory małych wycieczkowiczów.

Dziękujemy rodzicom: Anna Karczewska, Monika Pindral, Anna Gaweł, Olga Cieślik, Katarzyna Zych, za pomoc w opiece nad dziećmi podczas wycieczki.