Nietypowa lekcja języka angielskiego

Dnia 20 maja 2016 roku w Przedszkolu Nr 26 w Kielcach z inicjatywy Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego I Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach dr Katarzyna Maria Bogdanowicz przeprowadziła otwartą lekcję języka angielskiego  w oparciu o "The Good Start Method for English - GSM" autorstwa prof. Marty Bogdanowicz, dr Katarzyny M. Bogdanowicz i dr Marty Łockiewicz. GSM należy do programów Metody Dobrego Startu® M. Bogdanowicz. GSM to nowa metoda nauczania języka angielskiego, która jednocześnie zapewnia wspomaganie rozwoju psychicznego (poznawczego, językowego, intelektualnego) i ruchowego dzieci, co podnosi gotowość uczenia się, a tym samym zwiększa jego skuteczność. Proponowany program może znaleźć zastosowanie w grupie 5–7-latków, a więc dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Może też być wykorzystany do nauki języka angielskiego dzieci z ryzykiem zaburzeń uczenia się. Przedszkolaki biorące udział w zajęciach chętnie śpiewały piosenki, powtarzały rymowanki (nursery rhymes), liczyły żelki na talerzykach i rysowały palcem na tackach z kaszą. Z pewnością nie uświadamiały sobie,  w jakim stopniu te ćwiczenia ruchowo-słuchowo-wzrokowe rozwijają ich myślenie, one po prostu świetnie się bawiły." To bardzo ważne w nauczaniu na wczesnych etapach edukacji językowej, aby oddziaływać polisensorycznie i uczyć poprzez zabawę " podkreślały panie Teresa Motyl i Tamara Hachulska doradcy metodyczni w SODMiDN w Kielcach.