NABÓR DO PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2018/2019

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Miasta Kielce na rok szkolny 2018/2019 odbędzie się w II połowie kwietnia 2018 roku. 

 

/Zarządzenie Nr 35/2018 

PREZYDENTA MIASTA KIELCE 

z dnia 29 stycznia 2018 r. /