"Kto Ty jesteś? - Polak Mały..."

Dziecko powinno być stopniowo wprowadzane w patriotyzm poczynając od tego, co bliższe, z czym może zetknąć się bezpośrednio, przechodząc do spraw coraz dalszych. Dostarczając dzieciom wiedzy o najbliższej okolicy, o tradycjach lokalnych i narodowych, uświadamiamy dzieciom świadomość przynależności narodowej, prowadząc tym samym do kształtowania jego uczuć patriotycznych. 

Dnia 29.10.2018r. przedszkolaki z gr. III razem z panią mgr Lidią Porębską uczestniczyły w pieszej wycieczce na Grób Polaków zamordowanych przez Niemców w czasie II Wojny Światowej. 

 

autorzy tekstu: Lidia Porębska, Marta Kulik