...

W dniu 20 marca 2019roku mama Kuby Frydlera z grupy V pomogła nam przetransportować zebrane dary dla zwierząt do schroniska w Dyminach.  SERDECZNIE  DZIĘKUJEMY  wszystkim Dzieciom i ich Rodzicom za wszelką pomoc i zaangażowanie w tegoroczną akcję "Pomagamy zwierzętom".

.

Nabór do przedszkoli

Rekrutacja do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych na terenie Miasta Kielce na rok szkolny 2019/2020.

Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia

Przedszkola Samorządowego nr26 w Kielcach

  6.30 - 8.30    Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne   przygotowanie do śniadania.

  8.45 - 9.10     Śniadanie.

  9.10-10.10     Rozwijanie aktywności edukacyjnej dzieci poprzez zajęcia w oparciu o  pomoce, gry  dydaktyczne, lekturę .